Trong đầu, nó có thể được sợ hãi để nói chuyện với cô gái, nhưng một khi bạn bắt đầu nói chuyện, xây dựng các mối quan hệ trở nên dễ dàng

About